Στα πιάτα του μενού συναντάμε ιδανικά συνοδευτικά του κρασιού και των φυσαλίδων του!