Πάνω από 75 ετικέτες σε μπουκάλι ή 35 σε ποτήρι.
Μία εντυπωσιακή συλλογή αφρωδών κρασιών, που ξεχωρίζει!